Povezave

 

Bayer Health Care: www.erekcija.si
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije: www.zasrce.si
Svetovna zveza za srce (World Heart Federation, WHF):  www.worldheart.org
Evropska mreža za srce (European Heart Network, EHN):  www.ehnheart.org
Evropsko združenje za kardiologijo: www.escardio.org
Ameriško kardiološko združenje: www.americanheart.org
Združenje kardiologov Slovenije: www.sicardio.org
Inštitut za varovanje zdravja: www.ivz.si
Cindi Slovenija: www.cindi-slovenija.net
Ministrstvo za zdravje: www.mz.gov.si
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: www.zzzs.si
Zavod za zdravstveno varstvo Celje: www.zzv-ce.si
Združenje slovenskih dermatovenerologov: www.bolezni-ven.si
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta: www.mf.uni-lj.si
Naravno zdravilišče Topolšica: http://www.terme-topolsica.si/ceniki/paketi/zdravo-srce/

 


Izdelava spletnih strani Fresh Marketing, Sinej Hlastan s.p.