Reference

Franci Cesar, dr. med., spec. int. med., spec. kardiologije in vaskularne medicine

 

 

Izkušnje:
Pripravništvo in sekundariat opravil v KC Ljubljana.
Od 1.10.1999 do 10.1.2009
redno zaposlen v Bolnišnici Topolšica na Internem oddelku.
Od 1.3.2000 do nadaljnega        
občasno delo zdravnika v neprekinjenem zdravstvenem varstvu v ZD Velenje.
Od 1.11.2003 do 1.10.2007
redno delo v Enoti intenzivne terapije Bolnišnice Topolšica (BT).
Od 1.2.2004 do 10.1.2009
dodatno še redna angiološka diagnostika v BT (UZ perif. aa., vv., karotid).
1998: V okviru Sekcije za tropsko medicino na medicinski fakulteti trimesečno delo na Madagaskarju v dispanzerju in na terenu med gobavci. O delu med Malgaši je napisal številne reportaže, ki so bile objavljene v časopisih in imel potopisna predavanja po vsej Sloveniji
1.10.2007 pridobil koncesijo za specialistično ambulantno dejavnost kardiologije
in odprl prvo zasebno kardiološko ambulanto v območni enoti Ravne na Koroškem.

 

Objavljena dela:
Izvirni znanstveni članek
CESAR, Franci, KRANJEC, Igor, PERNAT, Andrej. Podaljšan večžilni spazem koronarnih arterij s klinično sliko akutnega miokardnega infarkta, kompletnega AV bloka in sinkope = Prolonged multiple spasms of smooth coronary arteries presenting as acute miocardial infarction, complete AV block and syncope. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, letn. 73, št. 11, str. 829-832. [COBISS.SI-ID 18850777]

Poljudni članek
CESAR, Simona, CESAR, Franci. Ne vznemirjaj se, belec!. Družina. [Tiskana izd.], 1999, letn. 48, št. 19, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 16687321]
CESAR, Simona, CESAR, Franci. Otok otrok in tabujev : Madagaskar. Naša žena, 1999, št. 7, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 16629721]
CESAR, Simona, CESAR, Franci. Madagaskar. Viva (Ljubl.), 1999, letn. 7, št. 67, str. 67-69. [COBISS.SI-ID 16629465]
CESAR, Simona, CESAR, Franci. Madagaskar - otok tabujev, Sanjski kraji sveta. Gea (Ljublj.), marec 2000, letn. 10, št. 3, str. 6-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 12698939] 

Vabljena predavanja strokovnemu avditoriju: medic. sestram, zdravnikom splošne medicine, internistom, farmacevtom. Zadnja predavanja:
"Kronično vensko popuščanje", Velenje, 20.10.2005
"Hipertenzija in zastojna srčna insuficienca: simptomi, diagnostika, zdravljenje", Ljubljana, 5.4.2006.
"ESC smernice za obravnavo atrijske fibrilacije", Topolšica, 22.2.2007
"Dvojna blokada RAAS sistema - od HOPE do ONTARGET", Velenje, 21.11.2007"
"Rezultati raziskave ONTARGET in drugi izsledki novejših raziskav zdravljenja AH«, Velenje, 10.6.2008.
Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih. Zadnji aktivni prispevki:
- 47. Tavčarjevi dnevi, 3.-5.11.2005, Portorož (Cesar F., Kranjec I., Pernat A.: Podaljšan večžilni spazem koronarnih arterij s klinično sliko akutnega miokardnega infarkta, kompletnega AV bloka in sinkope; povzetek)
- 6. simpozij Akutni koronarni sindrom, 22.4.2006, Bled (Podaljšan večžilni spazem koronarnih arterij s klinično sliko akutnega miokardnega infarkta, kompletnega AV bloka in sinkope; predavanje)
- Interna medicina 2007, novosti in aktualnosti, 28.-29. 9.2007, Ljubljana (A. Pečnik, K. Kramer, F. Cesar: Neugoden potek pljučnice domačega okolja; prikaz primera EIT Bolnišnice Topolšica).

 

Izobrazba:
15.6.1990 končal srednjo šolo na CSŠ Velenje (naravoslovno matematično dejavnost
1.10.1990 vpisal na MF v Ljubljani in
26.9.1997 prejel diplomo z nazivom doktor medicine
27.1.1999 opravil strokovni izpit za poklic zdravnik
1.10.1999 pričel s specializacijo in
24.10.2003 opravil s pohvalo specialistični izpit iz interne medicine
ter pridobil naziv specialist za interno medicino
4.11.2003 prejel licenco za delo na področju interne medicine
1.10.2004 vpisal podiplomski študij iz biomedicine na MF v Ljubljani in redno končal 3. letnik
22.05.2006 imenovan za asistenta iz področja interne medicine na MF v Ljubljani,
21.11.2005: Neposreden prehod na doktorski študij, MF v Ljubljani.

Stalno podiplomsko izobraževanje doma in v tujini (zadnje udeležbe na mednarodnih izobraževanjih:
Mednarodni simpozij: Be On Target – For More Life. Atene, Grčija, 2008.
Slikovne tehnike v kardiologiji. Srčno-žilna rehabilitacija in preventiva. Radenci, Slovenija, 2008.
Role of Atherosclerosis, Diabetes and Hypertension in Developement of Cardiovascular Disease. Portorož, Slovenija, 2008.
Pogoste bolezni žil. Strunjan, Slovenija, 2008.
Koronarna bolezen in pridružene bolezni srčnih zaklopk. Novo Mesto, Slovenija, 2008.
A leap forward in the treatment of CV Risk: Evidence-based medicine put to practice? Dunaj, Avstrija, 2008.
Evropski kardiološki kongres ESC 2007, Dunaj, Avstrija; ESH Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk, 2007, Moravske Toplice, Slovenija; International Educational Course of the Central Europaen Vascular Forum, 2007, Portorož, Slovenija; Cardio-Vascular Summit 2007, Praga, Češka; World Congres of Cardiology 2006, Barcelona, Španija) .

Tekoče raziskovalno delo: lastno, sodelovanje v postmarketinških študijah in mednarodnih večjih raziskavah

Ažurirano do začetka leta 2009.

 


Izdelava spletnih strani Fresh Marketing, Sinej Hlastan s.p.